Jan Mařík

Jan Mařík

Mgr. Jan Mařík, Ph.D (*1975 v Praze) absolvoval Filosofickou fakultu UK, působí v Archeologickém ústavu AV ČR v oddělení archeologie středověku jako zástupce ředitele pro legislativu a památkovou péči. Specializuje se na raný středověk – hradiště a hmotná kultura, GIS. Přednáší na Filozofické fakultě UK, na VŠCHT a Západočeské univerzitě.

Poslední