Marek Batysta a Jan Vopravil

Ing. Marek Batysta, Ph.D., (*1983) vystudoval obor Obecná produkce rostlinná na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, pracuje ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kde se zabývá problematikou pedologie a ochrany půdy. Ing. Jan Vopravil, Ph.D., (*1975) vystudoval obor Ochrana půdy a meliorace na Lesnické fakultě ČZU v Praze, vede oddělení Pedologie a ochrany půdy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kde se komplexně zabývá problematikou ochrany půdy a zemědělského sucha.

Poslední