Eliška Luhanová

Eliška Luhanová

Mgr. Eliška Luhanová (*1982) vystudovala filozofii na Filozofické fakultě UK a nyní je doktorandkou na katedře Filosofie a dějin přírodních věd PřF UK a Université Paris I, Panthén-Sorbonne. Věnuje se antickému řeckému myšlení, zejména jeho nejstarším vrstvám, a také současné fenomenologické filosofii života. Hlavním systematickým oborem jejího zájmu je problematika prostoru a prostorovosti živých bytostí.

Poslední