Josef Lhotský

Josef Lhotský

Mgr. Josef Lhotský (*1986) vystudoval teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde v rámci téhož oboru pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se fenoménem symbiózy v souvislosti s evolucí, teorií symbiogeneze a dějinami evolučního myšlení. Články v tištěném Vesmíru.

Poslední