Jiří Langer

Jiří Langer

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., (*1939) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Na katedře matematické fyziky se zabývá teorií relativity, historií fyziky a filozofií přírodních věd. Přeložil řadu hezkých knih o fyzice a kosmologii, kromě jiných John Barrow: Konstanty přírody, Michio Kaku, Jennifer Thompsonová: Dále než Einstein, Lee Smolin: Fyzika v potížích (spolu s J. Podolským), Lawrence M. Krauss: Skryté za zrcadlem. V současné době překláda publikaci Johna Barrrowa: Kniha o vesmírech. Články v tištěném Vesmíru.

Poslední