Ladislav Miko

Ladislav Miko

Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. (*1961) Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V letech 1984 - 1992 působil v Ústavu krajinné ekologie SAV. V letech 1992 - 2001 byl zaměstnancem České inspekce životního prostředí. V období let 2002 - 2005 pracoval jako náměstek ministra na ministerstvu životního prostředí. Od roku 2005 působil na Ředitelství ochrany přírodních zdrojů při Evropské komisi. V roce 2009 působil jako ministr životního prostředí ve Fischerově vládě. Od ledna 2011 je zástupcem generálního ředitele na Generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele EK. Dodnes se aktivně zabývá půdní biologií a ekologií (specializuje se na půdní roztoče pancířníky – Oribatida) a pravidelně publikuje v odborném tisku. Vyučuje na několika univerzitách.

Poslední