Monika Mazalová a Tomáš Kuras

Mgr. Monika Mazalová, Ph.D., (*1982) vystudovala ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na tamní katedře ekologie a životního prostředí se věnuje ekologii a ochraně přírody. RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., (*1972) vystudoval systematickou biologii rovněž na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Působí na katedře ekologie a životního prostředí, jakož i na katedře biologie Ostravské univerzity. Jeho specializací je ochrana přírody a ekologie bezobratlých.

Poslední