Magdaléna Krulová

Website

RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D., (*1969) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, kde nyní na katedře buněčné biologie přednáší imunologii. Zde a v Ústavu experimentální medicíny AV ČR se věnuje především studiu mezenchymálních kmenových buněk a jejich působení na imunitní systém.

Poslední