Antonín Kostlán

Antonín Kostlán

PhDr. Antonín Kostlán, CSc., (* 1955) vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze. Odborně se specializuje na sociální, hospodářské a intelektuální dějiny raného novověku a dějiny vědy a vědeckých institucí (od raného novověku až po současnost, včetně dějin společenských věd a humanitních oborů a působení totalitních režimů na vědecký a intelektuální vývoj v českých zemích). Pracuje v Kabinetu dějin vědy ÚSD AV ČR, externě vyučuje na Filosofické fakultě UK.

Poslední