Jaroslava Komárková

Jaroslava Komárková

RNDr. Jaroslava Komárková, CSc. (*1938) vystudovala botaniku na PřF UK, doktorské studium absolvovala v tehdejší Hydrobiologické laboratoři Entomologického ústavu. Od počátku vědecké kariéry se zabývá biologií, systematikou a ekologií řas a sinic. S přestávkou 14 let v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni pracovala po celý život v Hydrobiologickém ústavu ČSAV (nyní Biologické centrum, HBÚ AV ČR v Českých Budějovicích)., kde je dosud zaměstnána na částečný úvazek. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity přednášela a vedla kurzy Ekologie fytoplanktonu.

Poslední