Jiří Kolafa

Jiří Kolafa

Jiří Kolafa (*1958) vystudoval mezní obory fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Pracuje na Ústavu fyzikální chemie Vysoké školy chemicko technologické v Praze, kde se kromě výuky zabývá simulacemi metodami molekulové dynamiky a Monte Carlo, a to jak konkrétních systémů (např. vody), tak i metodikou simulací. Články v tištěném Vesmíru

Poslední