Jan Klimeš

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., (*1975) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a doktorát získal na Katedře fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 2001 působí v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, kde se zabývá mapováním a monitorováním sesuvů ve vybraných částech České republiky. Již během studia se zapojil do terénních výzkumů v Peru, které byly zaměřeny na sledování a mapování sesuvů v okolí Machu Picchu. V současnosti se věnuje v rámci společného projektu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy geomorfologickému mapování a hodnocení nebezpečí, které představují povodně z ledovcových jezer pro obyvatele pohoří Cordillera Blanca.

Poslední