Klára Pyšková

Klára Pyšková

E-mail

Klára Pyšková (*1990) žije v Praze, kde 5. rokem studuje katedtu ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na terestrickou ekologii, konkrétně na výzkum šelem v rozdílných habitatech v Polabí, jemuž se věnuje pod vedením prof. Ivana Horáčka a prof. Davida Storcha ve své diplomové práci.

Poslední