Jan Kadavý a Michal Kneifl

Doc. Dr. Ing. Jan Kadavý (*1967) vystudoval lesní inženýrství na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně (studium ukončil v roce 1991). V současné době přednáší hospodářskou úpravu lesů a nauku o růstu lesa na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně. Zabývá se problematikou nízkých a středních lesů a lesů plně tvořivých. * Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (*1970) vystudoval lesní inženýrství na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně (1994). V současné době přednáší hospodářskou úpravu lesů a anglicky vyučovaný předmět forest planning na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně. Podobně jako jeho kolega se zabývá problematikou nízkých a středních lesů a lesů plně tvořivých.

Poslední