Josef Šlerka

Josef Šlerka

E-mail

Josef Šlerka (*1974) Původním vzděláním estetik, dokončuje doktorské studium informační vědy a knihovnictví (obhajoba disertace „Big social data“ proběhne do konce roku 2017); zaměřuje se na digital humanities, data mining a nová média, především na kvantitativní analýzu dat ze sociálních sítí. Publikoval práce z textové analýzy a sémiotiky. V Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, kde vede obor Studia nových médií, vyučuje kurzy z oblasti mediální a informační teorie, sémiotiky a estetiky. V roce 2014 se stal „osobností českého internetu“ v rámci ankety Křišťálová lupa. Podílel se na řadě výzkumů věnovaných problematice extrémistických hnutí v prostředí sociálních sítí.

Poslední