Josef Pšenička

Josef Pšenička

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. (*1973) vystudoval obor paleontologie na PřF UK v Praze. V rámci PhD studie absolvoval studijní stáž u Dr. Erwina L. Zodrova na CBU (Kanada), byl spoluřešitelem nebo řešitelem mnoha grantových projektů (tuzemských i zahraničních). Jeho hlavním vědeckým zaměřením je taxonomie fosilních kapradin, ekologie a kutikulární analýza. Nyní pracuje jako vedoucí Centra Paleobiodiversity v Západočeském muzeu v Plzni a příležitostně přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Poslední