Josef Chrást

Josef Chrást

Mgr. Josef Chrást (*1988) vystudoval magisterský obor kartografie a geoinformatika na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze. V současné době pracuje na Odboru ZABAGED Zeměměřického ústavu v Praze a zároveň dálkově studuje doktorský obor kartografie na Geografickém ústavu PřF MU v Brně se zaměřením na dějiny kartografie.

Poslední