Jiří Woitsch

Jiří Woitsch

E-mail

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (*1976), vystudoval historii a etnologii na Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde též externě přednáší. Od roku 1999 pracuje v Etnologickém ústavu Akademie věd, od roku 2011 jako vedoucí Oddělení historické etnologie. Zabývá se tradičními formami obživy – zejména venkovským zemědělstvím a rukodělnou výrobou, dějinami lesů a lesnictví, lidovou architekturou, etnokartografií a dějinami etnologie.

Poslední