Hynek Skořepa

Hynek Skořepa

RNDr. Hynek Skořepa (1975) vystudoval učitelství biologie, zeměpisu a ochrany životního prostřední na PřF UP v Olomouci. V současnosti učí na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí. S mládeží pracoval i v jiných povoláních (muzejnictví, státní ochrana přírody).

Poslední