Filip Husník

Filip Husník

RNDr. Filip Husník (*1987) vystudoval parazitologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jako doktorand na PřF JU a v Parazitologickém ústavu AV ČR se zabývá evolucí symbiotických a parazitických organismů. V současné době působí jako stipendista Fulbrightova programu v USA.

Poslední