Martin Hora a Roman Šolc

Martin Hora a Roman Šolc

Mgr. Martin Hora je doktorandem na katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK. Věnuje se rekonstrukci lokomoce a manipulace dávných lidských populací, k čemuž využívá analýzy pohybu živých lidí, biomechanické modelování a studium lidských kosterních pozůstatků. Mgr. Roman Šolc (*1986) je doktorandem téže katedry, specializuje se na molekulární cytogenetiku člověka. Dále se zabývá evoluční biologií, didaktikou biologie a styčnými plochami mezi biologií a jinými vědami o člověku.

Poslední