Jana Halušková

Jana Halušková

RNDr. Jana Halušková, PhD., (1965) vystudovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, v pozdějším studiu se zaměřila na genetiku a genové manipulace. Na UPJŠ v Košicích se věnovala projektům v oblasti rostlinné molekulární biologie a v Ústavu lékařské biologie výzkumu genetické podstaty multifaktoriálních onemocnění a analýze metylačních markerů pro diagnostiku a prognostiku nádorů prostaty. Věnuje se též tvorbě pro děti.

Poslední