Tomáš Hák

Tomáš Hák

E-mail

Tomáš Hák (*1961) vystudoval aplikovanou ekologii na PřF UK. Pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK, kde se zabývá indikátory environmentální udržitelnosti. Kromě výzkumu se zajímá i o otázky praktického využití indikátorů v rozhodovacím procesu.

Poslední