Michal Goetz

Michal Goetz

MUDr. Michal Goetz (*1972) promoval na 2. lékařské fakultě UK. Od roku 2003 je vedoucím diagnostického oddělení na Dětské psychiatrické klinice a odborným asistentem tamtéž. Dlouhodobě se věnuje výzkumu a léčbě ADHD a bipolární poruchy u mladistvých. Absolvoval stáž v Boston Children´s Hospital a Harvard Medical School, nyní absolvuje postgraduální studium na 1. LF UK, obor Psychologie a psychopatologie.

Poslední