Jan Frouz

Jan Frouz

E-mail Website

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (*1967) vystudoval Vysokou školu zemědělskou a Karlovu univerzitu v Praze. Je zástupcem ředitele Ústavu životního prostředí PřF UK a zároveň pracuje v Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Zabývá se půdní ekologií, v současnosti především úlohou půdní makrofauny při tvorbě půdy a transformací organické hmoty v půdě, k jeho širokému okruhu zájmů ale patří i obnova ekosystémů po rozsáhlých poškozeních, populační biologie bezobratlých, ekologie mravenců a řada dalších témat. Články v tištěném Vesmíru.

Poslední