Eva Froňková

Eva Froňková

MUDr. Eva Froňková, Ph.D.(*1977) pracuje v laboratoči CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Zkoumá vývoj bílých krvinek a jeho poruchy, především leukémie a imunodeficity. Jejím hlavním cílem je co nejrychleji zapojovat nejnovější poznatky molekulární genetiky do diagnostiky a léčby pacientů.

Poslední