Břetislav Friedrich

Břetislav Friedrich

Website

Prof. RNDr. Břetislav Friedrich, CSc., (*1953) studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a aspiranturu absolvoval v Heyrovského ústavu Akademie věd. V letech 1986–1987 působil v Ústavu Maxe Plancka v Göttingenu, v letech 1987–2003 na Harvardově univerzitě a od roku 2003 v Ústavu Fritze Habera Společnosti Maxe Plancka v Berlíně, kde se zabývá zejména interakcemi molekul s elektrickými, magnetickými a optickými poli. Jeho akademickým koníčkem je historie vědy, zejména kvantové fyziky. V letech 2008-2011 vedl projekt, jehož cílem bylo zmapovat stoletou historii Haberova ústavu. V roce 2011 byl zvolen čestným členem Učené společnosti České republiky. Od roku 2013 je editorem časopisu Frontiers in Physical Chemistry and Chemical Physics jakož i knižní série Alexander von Humboldt Lectures (Springer). Články v tištěném Vesmíru.

Poslední