Tomáš Fischer

Tomáš Fischer

E-mail

Vášní doc. RNDr. Tomáše Fischera, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze a Geofyzikální ústav Akademie věd) jsou seismické roje, hlavně ty v západních Čechách. Nejen proto, že jsou celkem neškodné. Věří, že nám mohou napovědět hodně o tom, jaké fyzikálně geologické procesy vedou ke vzniku zemětřesení za přítomnosti fluid kolujících pod velkými tlaky v zemské kůře.

Poslední