Robert Filgas

Robert Filgas

Narodil se v roce 1971 ve Vsetíně. Vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studijních obory Filosofie - Estetika. Filosoficky se hlásí ke kritickému racionalismu K. R. Poppera a esteticky ke strukturalismu J. Mukařovského a R. Jakobsona. Je rovněž prak-tickým vyznavačem Théravádového buddhismu. Pracoval v Dětském domově Liptál, v Domově mládeže střední školy Kostka ve Vsetíně, na Základní škole v Horním Lidči a také v neziskové organizaci Zdravější Vsetín a Střední Morava. Momentálně žije a tvoří v malé vesnici na Valašsku. Publikoval v Britských listech, v Textech, v Mladé frontě DNES (Kavárně), v Listech (dvouměsíčníku pro kulturu a dialog).

Poslední