Eduard Kejnovský

Eduard Kejnovský

Doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., (*1966) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. V Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., v Brně se zabývá studiem evoluce pohlavních chromozomů a dynamikou genomů. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Jihočeské univerzitě přednáší evoluční genomiku. Je autorem knih „Horská rozjímání - eseje o hledání smyslu života“ (Cesta 2013, viz Vesmír 92, 585, 2013/10), „Tajemství genů - od vzniku života po genom člověka“ (Academia 2015) a spoluautorem knihy „Kouzlo krajiny a moudrost slova“ (Cesta 2016).

Poslední