Pavel Duda

Pavel Duda

Mgr. Pavel Duda (*1986) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se evolucí a fylogenezí člověka.

Poslední