Karel Drbal

Karel Drbal

RNDr. Karel Drbal, Ph.D (*1966) vystudoval PřF UK v Praze. Dvacet let se zabývá vývojem a charakterizací monoklonálních protilátek a jejich aplikací v diagnostice a experimentálním výzkumu se zaměřením na imunologii. Od roku 2013 se na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK věnuje strukturnímu návrhu alternativních vazebných molekul pro diagnostiku biomarkerů infekčních a nádorových onemocnění člověka a související mikroevoluční procesy v imunitním systému. Snaží se propojit systémovou biologii s technickými a klinickými disciplínami. Je spoluorganizátorem seminářů Advanced Techniques Day. Přednáší molekulární imunologii a cytometrii.

Poslední