Daniela Dudysová a Jana Kopřivová

Daniela Dudysová a Jana Kopřivová

Mgr. D. Dudysová, M.A. (*1989) vystudovala obor psychologie nejprve na University of Glasgow ve Velké Británii a následně na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2015 pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde se věnuje výzkumu insomnií a konsolidace paměti během spánku. Studuje 1. ročník postgraduálního studia neurověd na 3. LF UK. PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. (*1978) je vedoucí pracovnicí výzkumného programu Spánková medicína a chronobiologie v Národním ústavu duševního zdraví a výzkumné skupiny neurofyziologie spánku. Působní jako školitel pregraduálních a postgraduálních studentů, zejména v oboru neurověd na 3. LF UK. Dlouhodobě se věnuje výzkumu elektrofyziologických a funkčně zobrazovacích korelátů neuropsychiatrických onemocnění.

Poslední