Vojtěch Čermák, Šárka Motylová

Mgr. Vojtěch Čermák (*1988) a Bc. Šárka Motylová (*1990) jsou studenty na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK, kde se pod vedením RNDr. Lukáše Fischera Ph.D. zabývají problematikou RNA interference u rostlin.

Poslední