Michal Bursa

Michal Bursa

Michal Bursa (*1977) vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a pracuje jako vědecký pracovník na Astronomickém ústavu AV ČR, kde se zabývá relativistickou astrofyzikou, zejména procesy odehrávajícími se v okolí černých děr a neutronových hvězd a modelováním spektrálních a časových charakteristik záření akrečních disků.

Poslední