Jiří Bruthans

Jiří Bruthans

E-mail

(*1976) Vysokoškolský učitel a vědecký pracovník zabývající se hydrogeologií a zvětrávacími procesy. Zaměstnán na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a České geologické službě. Motto: Kde je vůle, je i cesta (Chris Bonington). Články v tištěném Vesmíru.

Poslední