Jindřich Brejcha

Jindřich Brejcha

Website

Jindřich Brejcha se během svých studiích Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zaměřil na herpetologii a je jí věrný dosud. Během bakalářských studií pracoval jako externista v Agentuře ochrany přírody a krajiny. Od roku 2008 do roku 2013 mapoval batrachofaunu a herpetofaunu pro project Natura 2000. Doktorské studium absolvoval ve Valencii, zabýval se zde sladkovodními želvami Emydidae. Nyní působí na Přírodovědecké fakultě UK na katedře filosofie a dějin přírodních věd.

Poslední