Jindřich Brejcha, Lenka Čtrnáctová

Jindřich Brejcha, Lenka Čtrnáctová

Jindřich Brejcha se během svých studiích Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zaměřil na herpetologii a je jí věrný dosud. Během bakalářských studií pracoval jako externista v Agentuře ochrany přírody a krajiny. Od roku 2008 do roku 2013 mapoval batrachofaunu a herpetofaunu pro project Natura 2000. Doktorské studium absolvoval ve Valencii, zabýval se zde sladkovodními želvami Emydidae. Nyní působí na Přírodovědecké fakultě UK na katedře filosofie a dějin přírodních věd. Lenka Čtrnáctová je absolventkou bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie a v současné době studuje v navazujícím magisterském oboru Teoretická a evoluční biologie na PřF UK. Její diplomová práce se zaměřuje na vývoj a morfologii lebky želvy nádherné. Autorka byla také spoluřešitelkou dvou národních projektů s podporou ESF a nyní se podílí na řešení mezinárodního projektu TEMI. Oba projekty se zabývají zlepšením kvality přírodovědného vzdělávání.

Poslední