Petr Bogusch

Petr Bogusch (1980) vystudoval entomologii a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na katedře biologie Univerzity Hradec Králové vede oddělení zoologie. Zabývá se fylogenezí kukaččích včel a ekologií a ochranou žahadlových blanokřídlých, především druhů mokřadů a postindustriálních stanovišť.

Poslední