Petr Blabolil

Petr Blabolil

Mgr. Petr Blabolil, doktorandský student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pracuje na částečný úvazek v Biologickém centru AV ČR, v Hydrobiologickém ústavu ve skupině Ekologie ryb a zooplanktonu (FishEcU). Podílel se na ichtyologických průzkumech mnoha sladkovodních přehradních nádrží, jezer a řek v ČR, Francii, Holandsku a Rakousku. Absolvoval stáž ve Francii zaměřenou na indikační schopnost rybích obsádek na úrovni evropského kontinentu. Zabývá se ekologií ryb v přehradních nádržích, zejména populační dynamikou dravých ryb a aplikací biologických údajů na hodnocení ekologické kvality vodních útvarů.

Poslední