Vladimír Bejček a Karel Šťastný

Vladimír Bejček a Karel Šťastný

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., (*1953) v prvním celostátním kole biologické olympiády v roce 1970 obsadil 6. místo, v roce 1971 místo 6. a v roce 1972 místo 14. Mnoho let působil jako lektor na soustředěních biologických olympiád. Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Je děkanem Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Významně se podílí na připravovaném vydání Atlasu hnízdního rozšíření ptáků ve spolupráci s BirdLife International. Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., (*1941) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na katedře ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze se zabývá ekologií ptáků a savců.

Poslední