Jan Andreska

Jan Andreska

Ing. Jan Andreska, Ph.D. Jako se to kdysi psávalo: původním povoláním lesník. Profesí biolog a pedagog PedF UK Praha. Významné zájmy: průnik biologie a historie, pobyt v přírodě a terénní biologie.

Poslední