O nás

Časopis VESMÍR patří k nejvýznamnějším médiím pro popularizaci vědy v Česku. Přístupnou formou seznamuje s nejnovějšími vědeckými poznatky od antropologie přes moderní technologie po zoologii. Vychází jednou měsíčně.

V květnu 2014 Vesmír rozšířil své aktivity o on-line magazín, který je úzce provázán s tištěným časopisem, ale nabízí i průběžně aktualizovaný původní obsah zaměřený na vědeckou publicistiku.

„Pěstování věd přírodních v rozměrech nejširších je životní otázkou naší! K rozřešení její zdárnému působiti bude pak povždy účelem listu našeho,“ psal v úvodníku prvního čísla Vesmíru, které vyšlo 3. května 1871, jeho zakladatel, tehdy pětadvacetiletý medik Václav Kumpošt. Cíl časopisu zůstává i ve 21. století stejný, byť bychom ho dnes formulovali jinými slovy a s důrazem na jiné aspekty oné Kumpoštem definované „životní otázky naší“.

 

Redakce:

 • Ivan M. Havel

  Ivan M. Havel

  Šéfredaktor

  Absolvoval FEL ČVUT v Praze. V letech 1969–1971 studoval Ph.D. (počítačové vědy) na University of California v Berkeley. Několik let pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V současné době je docentem na Univerzitě Karlově v Praze a působí v Centru pro teoretická studia (společném pracovišti UK v Praze a AV ČR), jehož byl v letech 1990 – 2008 ředitelem. Přednáší na MFF UK.

 • Ivan Boháček

  Ivan Boháček

  Vedoucí redakce, jednatel Vesmír, s. r. o.
  E-mail

  Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích ”Newton by se divil” (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii ”Elixíry života a smrti” (Albatros, Praha 1976).

 • Stanislav Vaněk

  Stanislav Vaněk

  Redaktor, jednatel Vesmír, s. r. o.
  E-mail

  Vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.

 • Pavel Hošek

  Pavel Hošek

  Redaktor
  E-mail

  Vystudoval parazitologii a entomologii na PřF UK v Praze. Kromě redigování textů se stará hlavně o grafickou podobu časopisu a o bezproblémový chod redakční počítačové sítě. Zúčastnil se několika přírodovědných expedic na Madagaskar, do Mexika, Alžíru aj. Z malgaštiny a dalších jazyků přeložil tradiční merinskou poezii (Dotek prolétajícího motýla, Dharmagaia 2003) a madagaskarské mýty, legendy a pohádky (Rohatý král, Argo 2003). O merinské literatuře sepsal teoretickou studii Z historie merinské literatury (Orientální ústav 2003).

 • Dora Čančíková

  Dora Čančíková

  Ilustrátorka vesmir.cz
  Website

  Ilustrátorka a grafička, absolventka VŠUP Praha. Autorka ilustrací, s nimiž se můžete setkat především v Tématu měsíce a v rubrice Delší čtení.

 • Zora Göthová

  Zora Göthová

  Redaktorka
  E-mail

  Vystudovala publicistiku a mediální studia. Ale místo klasické novinařiny zakotvila v roce 2000 v redakci Vesmíru, kde se věnuje redigování textů, kreslení obrázků, spolupráci s externími autory a dalším věcem spojeným s chodem časopisu.

 • Ondřej Vrtiška

  Ondřej Vrtiška

  Redaktor, editor vesmir.cz
  Twitter Facebook E-mail

  Původním vzděláním biolog (PřF UK), od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam. Články v tištěném Vesmíru.

 • Eva Bobůrková

  Eva Bobůrková

  Redaktorka, editorka vesmir.cz
  Twitter Facebook E-mail

  Původní povolání systémové inženýrky nikdy nevykonávala, neb se zhlédla v novinařině. Ze zpovídaných lidí jí brzy jako nejzajímavější vyšli vědci, a tak se od ekonomického zpravodajství odklonila k popularizaci vědy, kteréžto se věnuje od roku 2000. Články v tištěném Vesmíru - http://casopis.vesmir.cz/clanky/autor/id/3958.

 • Marek Janáč

  Marek Janáč

  Redaktor, editor
  Facebook E-mail

  Publicista, rozhlasový a televizní dokumentarista, autor dvou knih a 8 CD s populárně-vědeckou tematikou. Za svou tvorbu získal řadu ocenění na domácích i mezinárodních festivalech. Popularizaci vědy považuje za dílo na úrovni jazykového překladu básně. Jeho ideálem je - na rozdíl od bonmotu srovnávajícího dobrý překlad s ženou - překlad věrný i krásný zároveň. Články v tištěném Vesmíru.