Dvanáct nadaných středoškoláků z celé republiky v pátek přijelo do Dolních Břežan, aby se dostali tam, kam nikdo z jejich vrstevníků. Začal tak první ročník Talentové akademie, pořádané laserovými centry ELI Beamlines, HiLASE a přírodovědeckým časopisem Vesmír.

Studenti během třídenního programu poznají, k čemu vědci obou laserových center využívají nejvýkonnější lasery světa. Krom teoretických přednášek je pro ně připraven program praktických dílen, v nichž si budou moci vyzkoušet práci s moderní výkonnou laserovou technikou.

Laserová laboratoř, v níž se studenti učí ovládat lasery. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř, v níž se studenti učí ovládat lasery. Snímek: Marek Janáč

Hlavním cílem studentů bude během třídenního soustředění zkonstruovat kapalný filtr, umožňující plně zastoupit filtr vytvořený z pevných látek. K tomu jim pomohou jak teoretické přednášky odborníků Fyzikálního ústavu Akademie věd, pod který obě laserová centra spadají, tak laboratorní část programu. V ní si vyzkoušejí vše důležité, s čím se potýkají vědci při běžné práci.

Praktické dílny

Na první takové dílně dostanou za úkol navrhnout, vymodelovat a na 3D tiskárně vyrobit objímku průtokového filtru.

V chemické laboratoři budou zjišťovat ideální poměr barviv pro tvorbu neutrálního filtru. Vyzkoušejí si práci s barvivem v chemické laboratoři, práci se spektrofotometrem a s počítačovými daty.

Jakub Zemek, Richard Mittner a Ondřej Brhlík v optické laboratoři. Snímek: Marek Janáč

Jakub Zemek, Richard Mittner a Ondřej Brhlík v optické laboratoři. Snímek: Marek Janáč

V optické dílně navážou výrobou vstupního a výstupního okénka filtru. Ten zkompletují a následně navrhnou optimální optické uspořádání na optickém stole, aby mohli vlastnosti filtru změřit.

Získané poznatky a výsledné dílo pak v závěru Talentové akademie shrnou v krátké prezentaci. Tam i v průběhu celého třídenního programu budou účastníci Talentové akademie na očích odborníkům, kteří těm nejtalentovanějším v závěru nabídnou dlouhodobou spolupráci, která jim otevře pravidelnou možnost se dostat tam, kam se jiní lidé prakticky nedostanou.

Účastníci a tým Talentové akademie. Snímek: ELI Beamlines a Hilase

Účastníci a tým Talentové akademie. Snímek: ELI Beamlines a Hilase

Účastníci Talentové akademie

 1. Patrik Barták, Praha
 2. Jakub Bartoš, Praha
 3. Ondřej Brhlík, Brodek u Přerova
 4. Pavel Havlín, Praha
 5. Jakub Janoušek, Lysá nad Labem
 6. Anna Mašínová, Lučany nad Nisou
 7. Richard Mittner, Třebíč
 8. Matěj Otýs, Plzeň
 9. Beáta Plaskurová, Nové Mesto nad Váhom
 10. Marian Ray, Hodonice
 11. Jakub Štěpánek, Smědčice
 12. Jakub Zemek, Staré Město
Studenti se připravují na hlavní část programu, která přijde v sobotu. Snímek: Marek Janáč

Studenti se připravují na hlavní část programu, která přijde v sobotu. Snímek: Marek Janáč

Pořadatelé

HiLASE – je výzkumné centrum zaměřené na výzkum a vývoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, které najdou využití jak v průmyslu, tak ve velkých výzkumných laboratořích.

ELI Beamlines – evropské laserové centrum, budující nejintenzivnější laserový systém na světě. Umožní průkopnický výzkum v oblasti fyziky, vědy o materiálech, biomedicíny a dalších vědách.

Časopis Vesmír – patří k nejvýznamnějším médiím pro popularizaci vědy v Česku. Seznamuje s nejnovějšími vědeckými poznatky od antropologie přes moderní technologie po zoologii.

Fyzikální ústav Akademie věd – Největší vědecká výzkumná instituce Akademie věd. Její vědci se podílejí na celé řadě mezinárodně významných projektů. Historie FZÚ sahá až do roku 1932.

 

Fotogalerie

Pátek

Jakub Zemek, Richard Mittner a Ondřej Brhlík v optické laboratoři. Snímek: Marek Janáč

Jakub Zemek, Richard Mittner a Ondřej Brhlík v optické laboratoři. Snímek: Marek Janáč

Optická laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Optická laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Optická laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Optická laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Lektorka Martina Řeháková. Snímek: Marek Janáč

Lektorka Martina Řeháková. Snímek: Marek Janáč

Optická laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Optická laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Optická laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Optická laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Zkoumání připraveného vzorku pod mikroskopem má odhalit případné nečistoty, které by mohly mít vliv na kvalitu laserového paprsku. Snímek: Marek Janáč

Zkoumání připraveného vzorku pod mikroskopem má odhalit případné nečistoty, které by mohly mít vliv na kvalitu laserového paprsku. Snímek: Marek Janáč

Jakub Zemek pod mikroskopem jednu optickou vadu nachází. Snímek: Marek Janáč

Jakub Zemek pod mikroskopem jednu optickou vadu nachází. Snímek: Marek Janáč

Poranění zraku laserovým paprskem brání speciální brýle. Snímek: Marek Janáč

Poranění zraku laserovým paprskem brání speciální brýle. Snímek: Marek Janáč

Studenti se připravují na hlavní část programu, která přijde v sobotu. Snímek: Marek Janáč

Studenti se připravují na hlavní část programu, která přijde v sobotu. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř centra HiLASE. Snímek: Marek Janáč

Laserová laboratoř centra HiLASE. Snímek: Marek Janáč

Studenti se připravují na hlavní část programu, která přijde v sobotu. Snímek: Marek Janáč

Studenti se připravují na hlavní část programu, která přijde v sobotu. Snímek: Marek Janáč

Studenti Beáta Plaskurová a Matěj Otýs v laserové laboratoři centra HiLASE. Snímek: Marek Janáč

Studenti Beáta Plaskurová a Matěj Otýs v laserové laboratoři centra HiLASE. Snímek: Marek Janáč

Instruktor studentům ukazuje, jak může špatné seřízení optické soustavy znehodnotit laserový paprsek. Snímek: Marek Janáč

Instruktor studentům ukazuje, jak může špatné seřízení optické soustavy znehodnotit laserový paprsek. Snímek: Marek Janáč

Matěj Otýs si zkouší, jak reaguje laserový paprsek na změny v nastavení optické sestavy. Snímek: Marek Janáč

Matěj Otýs si zkouší, jak reaguje laserový paprsek na změny v nastavení optické sestavy. Snímek: Marek Janáč

Sobota

Prezentace návrhů řešení. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Prezentace návrhů řešení. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Studenti vyrábějí vstupní a výstupní okénko budoucího průtokového filtru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Studenti vyrábějí vstupní a výstupní okénko budoucího průtokového filtru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Studenti vyrábějí vstupní a výstupní okénko budoucího průtokového filtru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Studenti vyrábějí vstupní a výstupní okénko budoucího průtokového filtru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Studenti vyrábějí vstupní a výstupní okénko budoucího průtokového filtru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Studenti vyrábějí vstupní a výstupní okénko budoucího průtokového filtru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Studenti brousí vstupní a výstupní okénko budoucího průtokového filtru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Studenti brousí vstupní a výstupní okénko budoucího průtokového filtru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Konstrukce prvků budoucí optické sestavy s pomocí virtuální reality. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Konstrukce prvků budoucí optické sestavy s pomocí virtuální reality. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Objímka průtokového filtru, kterou studenti tří týmů vyvinuli a vytiskli na 3D tiskárně. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Objímka průtokového filtru, kterou studenti tří týmů vyvinuli a vytiskli na 3D tiskárně. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

V některých laboratořích je kvůli silným laserům zpřísněný bezpečnostní režim. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

V některých laboratořích je kvůli silným laserům zpřísněný bezpečnostní režim. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Je třeba vyzkoušet, jak vytištěný průtokový filtr funguje v celé laserové soustavě. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Je třeba vyzkoušet, jak vytištěný průtokový filtr funguje v celé laserové soustavě. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Je třeba vyzkoušet, jak vytištěný průtokový filtr funguje v celé laserové soustavě. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Je třeba vyzkoušet, jak vytištěný průtokový filtr funguje v celé laserové soustavě. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Je třeba vyzkoušet, jak vytištěný průtokový filtr funguje v celé laserové soustavě. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Je třeba vyzkoušet, jak vytištěný průtokový filtr funguje v celé laserové soustavě. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Začíná měření účinnosti navržených prvků. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Začíná měření účinnosti navržených prvků. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Laserová laboratoř. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Laserová laboratoř. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Zasedací místnost ELI Beamlines se dočasně změnila na místo odpočinku. Studenti v ní ale mnoho času nestrávili. Zaujati úkoly šli první noc spát až kolem druhé ráno, ze soboty na neděli až ve čtyři. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Zasedací místnost ELI Beamlines se dočasně změnila na místo odpočinku. Studenti v ní ale mnoho času nestrávili. Zaujati úkoly šli první noc spát až kolem druhé ráno, ze soboty na neděli až ve čtyři. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Neděle

Nedělní ráno. Jednotlivé týmy se se svými konzultanty (mentory) připravují na konferenci, na níž budou prezentovat výsledky své dvoudenní práce. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Nedělní ráno. Jednotlivé týmy se se svými konzultanty (mentory) připravují na konferenci, na níž budou prezentovat výsledky své dvoudenní práce. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Poslední přípravy před zahájením konference, na níž mají studenti prezentovat výsledky své dvoudenní práce. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Poslední přípravy před zahájením konference, na níž mají studenti prezentovat výsledky své dvoudenní práce. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Optická soustava laseru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Optická soustava laseru. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Optická soustava laseru před začátkem konference. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Optická soustava laseru před začátkem konference. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Atmosféra konference do značné míry připomíná tu, která panuje na běžných vědeckých konferencích. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Atmosféra konference do značné míry připomíná tu, která panuje na běžných vědeckých konferencích. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Atmosféra konference do značné míry připomíná tu, která panuje na běžných vědeckých konferencích. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Atmosféra konference do značné míry připomíná tu, která panuje na běžných vědeckých konferencích. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Odborníci HiLASE a ELI Beamlines pečlivě sledují všechny prezentace. Právě oni teď rozhodnou, komu z finalistů Talentové akademie obě laserová centra nabídnou dlouhodobou spolupráci. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Odborníci HiLASE a ELI Beamlines pečlivě sledují všechny prezentace. Právě oni teď rozhodnou, komu z finalistů Talentové akademie obě laserová centra nabídnou dlouhodobou spolupráci. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Odborníci HiLASE a ELI Beamlines pečlivě sledují všechny prezentace. Právě oni teď rozhodnou, komu z finalistů Talentové akademie obě laserová centra nabídnou dlouhodobou spolupráci. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Odborníci HiLASE a ELI Beamlines pečlivě sledují všechny prezentace. Právě oni teď rozhodnou, komu z finalistů Talentové akademie obě laserová centra nabídnou dlouhodobou spolupráci. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Účastníci byli rozděleni do tří týmů po čtyřech. Každý člen se připravoval na jinou odbornou úlohu. Na konferenci prezentuje výsledky práce celý tým. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Odborníci HiLASE a ELI Beamlines zkoumají provedení průtokového filtru, vyvinutého jedním z týmů. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Odborníci HiLASE a ELI Beamlines zkoumají provedení průtokového filtru, vyvinutého jedním z týmů. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Finalisté Talentové akademie z bílého týmu. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Finalisté Talentové akademie z bílého týmu. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Finalisté Talentové akademie ze zeleného týmu. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Finalisté Talentové akademie ze zeleného týmu. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Finalisté Talentové akademie z oranžového týmu. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

Finalisté Talentové akademie z oranžového týmu. Snímek: HiLASE a ELI Beamlines

 

Titulní snímek: Beáta Plaskurová v laserové laboratoři centra HiLASE. Snímek: Marek Janáč

Print Friendly, PDF & Email