Obyvatelé subsaharské Afriky získali gen pro jeden z proteinů slin, konkrétně pro mucin-7, křížením se záhadným pravěkým člověkem. Ke křížení s tímto pravěkým „duchem“ došlo zhruba před 150 000 roků. Oba druhy člověka – „duch“ a přímý předek dnešních Homo sapiens – měly v té době za sebou minimálně 1,5 milionu roků samostatného vývoje.

Více ve zvukovém příspěvku pod tímto článkem.
Schéma proteinu mucin-7. Molekula obsahuje pětkrát až šestkrát se opakující úsek (znázorněn modře). Mucin-7 dodává slinám jejich typickou konzistenci a navíc se váže na buňky bakterií. Významně tak zasahuje do skladby mikrobů žijících v ústní dutině lidí. Snímek: Duo „Erica“ Xu

Schéma proteinu mucin-7. Molekula obsahuje pětkrát až šestkrát se opakující úsek (znázorněn modře). Mucin-7 dodává slinám jejich typickou konzistenci a navíc se váže na buňky bakterií. Významně tak zasahuje do skladby mikrobů žijících v ústní dutině lidí. Snímek: Duo „Erica“ Xu

 

Zdroj: Pramen: Xu D. et al., Molecular Biology and Evolution 2017, DOI:  10.1093/molbev/msx206

 

Titulní snímek: volné dílo, CC0

Print Friendly, PDF & Email

Tagy

O autorovi

Jaroslav Petr

Jaroslav Petr

Prof. Ing. Jaroslav Petr , DrSc. působí ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zabývá se reprodukční biologií hospodářských zvířat a aktivně se věnuje vědecké publicistice. Zajímají ho především biotechnologie využitelné v zemědělství a medicíně – genetické modifikace, kmenové buňky, klonování… Je autorem knihy Klonování. Hrozba, nebo naděje? Články v tištěném Vesmíru.