Dvanáct talentovaných studentů středních škol se dostanou tam, kam nikdo jiný na světě. Poznají, k čemu čeští vědci využívají nejvýkonnější lasery světa. Organizátoři, jimiž jsou laserová centra ELI Beamlines a HiLASE a vědecko-populární časopis Vesmír slibují finalistům zážitek na celý život a nejtalentovanějším i nabídku další spolupráce.

AVOJA, Bivoj, Lucifer, nebo Krakatit, tak se jmenují unikátní laserové systémy, které ve světě v tuto chvíli nemají konkurenci (jak vznikla jména laserů jsme psali zde). Jde o zařízení s nevídanými parametry, s jejichž pomocí lze v laboratořích provádět výjimečné experimenty, a posouvat tak laserovou vědu kupředu.

Úspěch české vědy v oblasti laserů není náhodný. Navazují na své špičkové předchůdce. Na našem území se první laser rozsvítil už roku 1961. Po Spojených státech amerických a Sovětském svazu, jsme byli teprve třetí zemí světa s vlastním laserovým systémem. Nashromážděné zkušenosti pracovníků Akademie věd a českých univerzit po bezmála 60 letech daly vzniknout vědeckým centrům ELI Beamlines a HiLASE – největší vědecké investici v historii naší země.

Být na světové špičce však znamená hledat ty, kdo současným vědcům pomohou se tam udržet. Pořadatelé proto zakládají Talentovou akademii pro nadané středoškoláky se zájmem o vědu a zápalem naplno se pustit do této jen málo probádané oblasti fyziky.

Centra HiLASE a ELI mají nejvýkonnější laserové systémy na světě. Snímek: HiLASE

Centra HiLASE a ELI mají nejvýkonnější laserové systémy na světě. Snímek: HiLASE

 

V prvním ročníku Talentové akademie si organizátoři z přihlášek vyberou 12 nejlepších studentů, pro něž mají připravený originální program. Během tří dnů, strávených v pořádajících vědeckých centrech, vědci zpřístupní své laboratoře, kam se běžně dostanou pouze vybraní zaměstnanci Fyzikálního ústavu Akademie věd. Připraveny jsou experimenty, které jinde nelze zažít, i možnost vyzkoušet si práci ve vědeckém týmu na vlastní kůži.

Pokud během programu usoudíme, že by se někdo z finalistů projektu v budoucnu mohl stát plnohodnotným členem vědeckého týmu, ať už díky svému zápalu, znalostem, nebo schopnosti nacházet inovativní řešení, nabídnou mu dlouhodobou spolupráci.

 

Koho hledáme?

Studenta/ku čtyřletého gymnázia, vyšších stupňů osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva) či odborné SŠ se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku.

Do kdy je třeba se přihlásit?

Do 22. 7. 2017 prostřednictvím elektronické přihlášky (odkaz dole)

Kdy budu vědět, že jsem vybrán/a?

Odborná porota, složená z vědců Fyzikálního ústavu Akademie věd, rozhodne o 12 finalistech do 6. 8. 2017. Výsledky zveřejníme 7. 8. 2017.

Kdy se uskuteční Talentová akademie?

Ve dnech 8. – 10. 9. 2017 v Dolních Břežanech.

Bude mne to něco stát?

Každý vybraný finalista uhradí do 22. 8. 2017 motivační poplatek 500 Kč (vratná záloha). Pokyny k platbě zašleme finalistům e-mailem. Částka bude finalistovi vrácena v případě absolvování finále.

Kdo akci organizuje?

Fyzikální ústav AV ČR – Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE a vědecko-populární časopis Vesmír.

 

Online přihláška: bit.ly/TalentováAkademie2017

 

Shrnutí toho, co účastníky čeká

  • Zblízka se seznámí s prací vědeckých týmů a chodem laserových center.
  • Vyzkouší si práci v čisté laserové laboratoři, která je běžně přístupná pouze vybraným zaměstnancům Fyzikálního ústavu Akademie věd.
  • Na jeden den se stanou součástí vědeckého týmu, budou se podílet na výzkumu a prakticky si rozšíří znalosti laserových technologií.
  • Jejich mentorem bude laserový expert, pod jehož vedením budou v týmu pracovat na společném vědeckém projektu.
  • Čeká je návrh řešení, realizace experimentu, vyhodnocení dat i prezentace výsledků.
  • Pokud se osvědčí, nabídnou jim organizátoři další spolupráci s vědci a možnost osobního rozvoje.
  • Hlavním jazykem Talentové akademie je čeština, konverzace s některými lektory může být v angličtině.

 

Více informací a aktuality...

…najdete pod následujícími odkazy:

hilase.cz/talentova-akademie-2017/

eli-beams.eu/cs/media/akce/talentova-akademie-2017/

facebook.com/TalentovaAkademie/

 

Kontaktní osoby pro případ vašich otázek

ELI Beamlines: Hana Strnadová, Hana.Strnadova@eli-beams.eu, 601 560 333

HiLASE: Radka Kozáková, kozakova@fzu.cz, 601 560 164

VESMÍR: Marek Janáč, janac@vesmir.cz, 602 662 269

 

Titulní snímek: Talentová akademie v centrech HiLASE a ELI. Snímek: HiLASE

Print Friendly