Smrt dánského astronoma Tychona Brahe mohla ovlivnit událost, ke které došlo o dva měsíce dříve. Právě v tomto období v Brahových vlasech začaly významně klesat koncentrace prvků, kterým byl předtím vystaven. Přišel s tím česko-dánský vědecký tým v článku, publikovaném na stránkách odborného časopisu Archaeometry.

Zvukový rozhovor na konci článku.

 

Vědci se opírají o expertizu Tychonových vlasů, vousů a kostí, jež od exhumace Brahových ostatků v roce 2010 podrobili zevrubnému výzkumu. Ten ukázal, že od 60. dne před smrtí v Tychonově těle začaly klesat koncentrace železa, arzénu, stříbra, zlata a rtuti. Zcela ustal příjem těchto prvků, což samo o sobě znamená, že zhruba dva měsíce před smrtí se muselo v Tychonově životě něco důležitého stát.

„Průběh není stejný u řady dalších prvků. To už by potom bylo podezřelé,“ tvrdí profesor Jan Kučera z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd, který tento výzkum vedl. Prvky, u nichž vědci v Tychonově těle klesající koncentraci nenalezli, jsou chrom, kobalt, zinek, brom, antimon a olovo. Co se slavnému dánskému astronomovi a alchymistovi Tychonu Brahovi mohlo stát? Poslechněte si rozhovor s profesorem Kučerou na konci tohoto článku.

Změna koncentrací sledovaných prvků ve vlasech Tychona Brahe. Graf: Marek Janáč podle J. Kučera et al. Změna koncentrací sledovaných prvků ve vlasech Tychona Brahe. Graf: Marek Janáč podle J. Kučera et al., 2016.15. 11. 2010 - Po vyzvednutí cínové rakve z hrobu v Týnském chámu a převozu do Národního muzea odebírá Niels Linnerup z Kodaňské univerzity vzorky tkání. Důležité je, aby přišly do styku s co možná nejmenším počtem lidí. (Foto: Marek Janáč) 15. 11. 2010 – Po vyzvednutí cínové rakve z hrobu v Týnském chámu a převozu do Národního muzea odebírá Niels Linnerup z Kodaňské univerzity vzorky tkání. Důležité je, aby přišly do styku s co možná nejmenším počtem lidí. (Foto: Marek Janáč)15. 11. 2010 - Niels Linnerup z Kodaňské univerzity a Jaroslav Brůžek z CNRS vzorky detailně popisují. (Foto: Marek Janáč) 15. 11. 2010 – Niels Linnerup z Kodaňské univerzity a Jaroslav Brůžek z CNRS vzorky detailně popisují. (Foto: Marek Janáč)15. 11. 2010 - Situace v rakvi krátce po otevření. (Foto: Marek Janáč) 15. 11. 2010 – Situace v rakvi krátce po otevření. (Foto: Marek Janáč)16. 11. 2010 - Obličejová část Tychonovy lebky byla uzavřena ve skleněné laboratorní nádobě se zabroušeným hrdlem. (Foto: Marek Janáč) 16. 11. 2010 – Obličejová část Tychonovy lebky byla uzavřena ve skleněné laboratorní nádobě se zabroušeným hrdlem. (Foto: Marek Janáč)16. 11. 2010 - Laboratoř Národního muzea se na čtyři dny stala nejdůležitějším výzkumným pracovištěm týmu. Zde se odebírala drtivá většina vzorků, určených pro laboratoře v České republice, Dánsku a Švédsku. (Foto: Marek Janáč) 16. 11. 2010 – Laboratoř Národního muzea se na čtyři dny stala nejdůležitějším výzkumným pracovištěm týmu. Zde se odebírala drtivá většina vzorků, určených pro laboratoře v České republice, Dánsku a Švédsku. (Foto: Marek Janáč)16. 11. 2010 - Niels Linnerup z Kodaňské univerzity odebírá vzorky vlasů, nalezené mezi kostmi. (Foto: Marek Janáč) 16. 11. 2010 – Niels Linnerup z Kodaňské univerzity odebírá vzorky vlasů, nalezené mezi kostmi. (Foto: Marek Janáč)16. 11. 2010 - Obličejová část kostry, uzavřená ve skleněné nádobě z r. 1901. (Foto: Marek Janáč) 16. 11. 2010 – Obličejová část kostry, uzavřená ve skleněné nádobě z r. 1901. (Foto: Marek Janáč)Fotografie obličejových kostí, pořízená pražským fotografem J. F. Langhansem v r. 1901 (© Kodaňská univerzita) Fotografie obličejových kostí, pořízená pražským fotografem J. F. Langhansem v r. 1901 (© Kodaňská univerzita)Fotografie nálezové situace v r. 1901, pořízená pražským fotografem J. F. Langhansem (© Kodaňská univerzita) Fotografie nálezové situace v r. 1901, pořízená pražským fotografem J. F. Langhansem (© Kodaňská univerzita)
16. 11. 2010 - Po otevření skleněné nádoby s lebečními kostmi se na dně objevil text, psaný vlastnoručně antropologem Jindřichem Matiegkou dne 6. 7. 1901. (Foto: Marek Janáč) 16. 11. 2010 – Po otevření skleněné nádoby s lebečními kostmi se na dně objevil text, psaný vlastnoručně antropologem Jindřichem Matiegkou dne 6. 7. 1901. (Foto: Marek Janáč)16. 11. 2010 – Kromě dvou zubů tým odebral také vzorky Tychonových vousů. Staly se klíčovým materiálem pro pozdější výzkum možné otravy věhlasného učence.(Foto: Marek Janáč) 16. 11. 2010 – Kromě dvou zubů tým odebral také vzorky Tychonových vousů. Staly se klíčovým materiálem pro pozdější výzkum možné otravy věhlasného učence.(Foto: Marek Janáč)17. 11. 2010 – Skenování kostí na radiodiagnostickém oddělení nemocnice Na Homolce. (Foto: Marek Janáč) 17. 11. 2010 – Skenování kostí na radiodiagnostickém oddělení nemocnice Na Homolce. (Foto: Marek Janáč)17. 11. 2010 – Označené vzorky s odebranými vlasy před odesláním do laboratoře. (Foto: Marek Janáč) 17. 11. 2010 – Označené vzorky s odebranými vlasy před odesláním do laboratoře. (Foto: Marek Janáč)17. 11. 2010 – Antropolog Národního muzea Petr Velemínský a dánský archeolog Jens Vellev nad poměrně robustní kostrou Tychona Brahe. (Foto: Marek Janáč) 17. 11. 2010 – Antropolog Národního muzea Petr Velemínský a dánský archeolog Jens Vellev nad poměrně robustní kostrou Tychona Brahe. (Foto: Marek Janáč)17. 11. 2010 – Dochovaná obličejovna Tychona Brahe s horní čelistí a zbytky vousů. (Foto: Marek Janáč) 17. 11. 2010 – Dochovaná obličejovna Tychona Brahe s horní čelistí a zbytky vousů. (Foto: Marek Janáč)18. 11. 2010 – Chomáč vlasů Tychona Braha, odebraný z hrobky roku 1901 je součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy. Také z něj vědci odebrali malý vzorek pro porovnání, zda skutečně jde o pozůstatky Tycha Braha. Artefakt je součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy. (Foto: Marek Janáč) 18. 11. 2010 – Chomáč vlasů Tychona Braha, odebraný z hrobky roku 1901 je součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy. Také z něj vědci odebrali malý vzorek pro porovnání, zda skutečně jde o pozůstatky Tycha Braha. Artefakt je součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy. (Foto: Marek Janáč)

 

Původní články

J. Kučera et al.: Byl Tycho zavražděn nebo ne? Část II., Archeometry 2016. On-line zde.

K. L. Rassmussen et al.: Byl Tycho zavražděn nebo ne? Část I., Archeometry 2012. On-line zde.

Titulní snímek: Tycho Brahe – koláž zlomku obličejovny, exhumovaného v letech 1901 a 2010 z Tychonova hrobu a astronomova portrétu. Foto: Marek Janáč

 

Další články tématu

 

Rozhovor s prof. Kučerou:

Print Friendly, PDF & Email

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *