Poprvé na našem území někdo tváří v tvář vyfotografoval živého šakala. Stalo se tak na jižním okraji Prahy objektivem pozorného Michala Zouhara. Fotografie dokazují, že šakalům opravdu nevadí lidská činnost a dokonce ani ruch velkoměsta.

Doložený výskyt dalšího jedince jen několik málo desítek kilometrů od našeho předchozího pozorování potvrzuje, že šakali Českem nejspíš opravdu jen neprocházejí, ale začleňují se do přírody jako stálý druh. Ačkoliv u nás zatím nikdo nepozoroval, že by se rozmnožovali, předpokládám, že dříve nebo později se takové informace objeví.

Mapa hlášených pozorování šakala na území Česka. (autor: Miloš Anděra, BioLib.cz)

Rozšíření šakala na území Česka. Mapa vzniká automaticky na základě hlášených pozorování. (autor: Miloš Anděra, BioLib.cz)

Šakal obecný (Canis aureus) je psovitá šelma přirozeně se vyskytující v jihovýchodní části Evropy, v posledních desetiletích se však – pravděpodobně vlivem oteplování a změn charakteru krajiny – začal šířit severozápadním směrem. První (ale bohužel nedoložené) pozorování šakala v České republice je již z roku 1998; o osm let později bylo na Moravě nalezeno přejeté zvíře, tedy první důkaz, že šakali opravdu dorazili i k nám.

Monitoring velkých šelem není úplně jednoduchá záležitost, a proto o jejich populačních hustotách máme poměrně málo informací. Předpokládáme, že šakal obecný je v Česku nejspíš hojnější, než tušíme, ale zatím o tom můžeme jen spekulovat. Ačkoliv v původním areálu rozšíření je šakal zvyklý spíše na teplejší klima, jde o druh velmi přizpůsobivý, který zvládne přežít i naše zimy a nevadí mu ani poměrně hustě osídlená a zemědělsky intenzivně využívaná krajina střední Evropy.

Loni v létě jsme asi 40 kilometrů od Prahy díky projektu zaměřenému na výzkum šelem vyfotili šakala obecného s pomocí fotopasti (více v článku Šakali jsou tady. A nechali se nachytat v Polabí, pozn. red.). Šlo o první důkaz o výskytu živého jedince u nás; díky téměř ročnímu sledování jsme zjistili, že nejde o pouhého zbloudilce, ale o zvíře, které se na lokalitě trvale usadilo. Bylo více než pravděpodobné, že o šakalech v naší zemi neslyšíme naposledy, což výše zmíněné fotografie potvrdily. Jsou pro nás velmi cenné, stejně tak jakékoliv další informace o výskytu této šelmy.

Titulní snímek: Šakal, vyfotografovaný 1. června 2016 na jižním okraji Prahy. (autor: Michal Zouhar)

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *