Zemřel Miroslav Kašpar

V úterý 12. dubna 2016 zemřel ve věku nedožitých 67 let významný vědec RNDr. Miroslav Kašpar, CSc., dlouholetý pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd.

Věnoval se především syntéze kapalných krystalů. V průběhu let připravil několik set nových dosud nepopsaných látek. Před svým nástupem do Fyzikálního ústavu dlouhodobě působil v oddělení aniontové polymerace Ústavu makromolekulární chemie AV, kde se zabýval přípravou organokovových sloučenin. Spolupracoval rovněž s Ústavem klinické a experimentální medicíny (IKEM) například na vývoji kopolymeru pro terapeutickou embolizaci cévního řečiště.

Za svůj vědecký život byl autorem nebo spoluautorem více než 300 odborných publikací a několika patentů. Jeho život nenaplňovala pouze organická chemie, ale také jiné oblasti přírodních věd. Miroslav Kašpar byl nejen celosvětově uznávaným odborníkem, ale i velmi čestným a pracovitým člověkem, jehož zásluhou našlo lásku k chemii mnoho jeho studentů.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *