Ředitelé akademických ústavů, vedoucí kateder či děkané, úspěšní podnikatelé, pedagogové a vědci. Mezi těmi všemi lze nalézt Bývalé Účastníky Biologických Olympiád (říkají si BUBO). Při příležitosti 50. julilejního ročníku napsali článek pro Vesmír.

„Biologická olympiáda zásadně ovlivnila můj život,“ říká Ladislav Miko, půdní biolog, který nyní působí v Evropské komisi. V jeho vzpomínkovém článku Mozaika biologického olympionika se dozvíte, proč.

Pod zemským povrchem se skrývá bujný život. Odhaduje se, že jeden gram půdy obsahuje až 8,3 milionu druhů bakterií. Ale i počty různých druhů bezobratlých v půdě jsou požehnané. Jeden metr lesní půdy hostí desítky tisíc jedinců půdních roztočů náležejících k desítkám druhů. A co teprve žížaly.  Za pár desítek let usilovné práce mohou ovlivnit nejen kvalitu půdy, ale i složení dominantních druhů dřevin. Kdo a jak rozkládá v půdě odumřelou organickou hmotu, do značné míry rozhoduje o chování celého  ekosystému. Přečtěte si článek Jana Frouze Rozkladači, webmasteři ekosystémů.

Potápek černokrkých na území České republiky ubývá, naopak orlů mořských přibývá. Jakse daří jednotlivým ptačím druhům, se pravidelně dozvídáme z mapování hnízdního rozšíření ptáků. Čtvrté mapování se nachází právě v poločase a pomoc dobrovolných spolupracovníků je stále vítána. Jak mapování probíhá a kde se mohou dobrovolníci přihlásit? Více v článku Velké ptačí mapování.

„Ne ve všech školách se (…) studenti dostanou k potřebným laboratorním přístrojům, povinná praktika se mnohde všelijak odbývají a svou úrovní i náročností jen málokde převyšují úroveň základní školy.“ Co se psalo o biologické olympiádě, jejích podmínkách a vítězích v dobovém tisku, si můžete přečíst v článku Talenty z biolíhně. ­

Kromě článků na vesmir.cz  si můžete dalších osm článků přečíst i v tištěném Vesmíru. Autory jsou rovněž někdejší úspěšní BUBO.

Jak jsem se stal biologem a Fotosyntetizující živočichové od Jana Černého

Od šuplery ke genomu od Jana Zimy (další články jsou přístupné pouze předplatitelům Vesmíru)

Indonéské zprávy od Stanislava Lhoty

Pamětníci třetihorních ostrovů od Adama Petruska

Jak se mi do života vplížily biologické invaze od Petra Pyška

Syntetické protilátky od Tomáše Knedlíka  a Jana Konvalinky  

Záhada třetího chromozomu od Zuzany Storchové

 

Titulní snímek: Výr velký (volné dílo, CC0)

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *